Vater: Mercuri Young Tipp
Mutter: Tinódiközi Carmen
Geboren: 2011. 07. 20.
4 Hündin und 4 Rüde

mehr ...

 

Vater: Mercuri Young Tipp
Mutter: Tengersíkvidéki Igrice
Geboren: 2011. 07. 19.
2 Hündin und 2 Rüde

mehr ...

 

Vater: Mercuri Young Tipp
Mutter: Tinódiközi Carmen
Geboren: 2010. 09. 02.
3 Hündin und 3 Rüde

mehr ...

 

Vater: Vörösréti Ralf
Mutter: Tengersíkvidéki Igrice
Geboren: 2010. 02. 04.
1 Hündin und 4 Rüde

mehr ...

 

Vater: Mercuri Young Tipp
Mutter: Tengersíkvidéki Igrice
Geboren: 2009. 06. 23.
5 Hündin und 2 Rüde

mehr ... 

 

Vater: Vörösréti Ralf
Mutter: Tengersíkvidéki Igrice
Geboren: 2008. 08. 5.
4 Hündin und 4 Rüde

mehr ... 

 

Vater: Mercuri Young Tipp
Mutter: Csipet-Csapat Juci

Geboren: 2008. 05. 25.
1 Hündin

mehr ... 

 

Vater: Mercuri Young Tipp
Mutter: Csipet-Csapat Juci
Geboren: 2007. 12. 02. 
2 Hündin und 1 Rüde

 

mehr ... 

 

Vater: Tiszai-Nimród Báró
Mutter: Csipet-Csapat Juci
Geboren: 2006. 12. 22. 
2 Hündin und 3 Rüde

 

mehr ... 

 

Vater: Mercuri Young Tipp
Mutter: Füles
Geboren: 2006. 09. 01.
4 Rüde

 

mehr ...  

 

Vater: Tiszai-Nimród Báró
Mutter: Csipet-Csapat Juci
Geboren: 2006. 06. 02.
4 Hündin und 4 Rüde

 

mehr ...  

 

Vater: Mercuri Young Tipp
Mutter: Füles
Geboren: 2006. 02. 03.
1 Hündin und 2 Rüde

 

mehr ...  

 

Vater: Tiszai-Nimród Báró
Mutter: Csipet-Csapat Juci
Geboren: 2005.03.25.
3 Hündin und 4 Rüde

 

mehr ...   

 

Vater: Tiszai-Nimród Báró
Mutter: Csipet-Csapat Juci
Geboren: 2003. 12. 29
3 Hündin und 4 Rüde

 

mehr ...