Sire: Mercuri Young Tipp
Dam: Tinódiközi Carmen
Born: 2011. 07. 20.
3 female and 3 male

more ...

 

Sire: Mercuri Young Tipp
Dam: Tengersíkvidéki Igrice
Born: 2011. 07. 19.
3 female and 3 male

more ...

 

Sire: Mercuri Young Tipp
Dam: Tinódiközi Carmen
Born: 2010. 09. 02.
3 female and 3 male

more ...

 

Sire: Vörösréti Ralf
Dam: Tengersíkvidéki Igrice
Born: 2010. 02. 04.
1 female and 4 male

more ...

 

Sire: Mercuri Young Tipp
Dam: Tengersíkvidéki Igrice
Born: 2009. 06. 23.
5 female and 2 male

more ... 

 

Sire: Vörösréti Ralf
Dam: Tengersíkvidéki Igrice
Born: 2008. 08. 5.
4 female and 4 male

more ... 

 

Sire: Mercuri Young Tipp
Dam: Csipet-Csapat Juci

Born: 2008. 05. 25.
1 female

more ... 

 

Sire: Mercuri Young Tipp
Dam: Csipet-Csapat Juci
Born: 2007. 12. 02. 
2 female and 1 male

 

more ... 

 

Sire: Tiszai-Nimród Báró
Dam: Csipet-Csapat Juci
Born: 2006. 12. 22. 
2 female and 3 male

 

more ... 

 

Sire: Mercuri Young Tipp
Dam: Füles
Born: 2006. 09. 01.
4 male

 

more ...  

 

Sire: Tiszai-Nimród Báró
Dam: Csipet-Csapat Juci
Born: 2006. 06. 02.
4 female and 4 male

 

more ...  

 

Sire: Mercuri Young Tipp
Dam: Füles
Born: 2006. 02. 03.
1 female and 2 male

 

more ...  

 

Sire: Tiszai-Nimród Báró
Dam: Csipet-Csapat Juci
Born: 2005.03.25.
3 female and 4 male

 

more ...   

 

Sire: Tiszai-Nimród Báró
Dam: Csipet-Csapat Juci
Born: 2003. 12. 29
3 female and 4 male

 

more ...